Revit Nedir? Revit, bilgisayar destekli ve mimari, yapı tasarımı, MEP (mekanik, elektrik ve sıhhi tesisat) gibi bina bilgisi modellemesi alanlarında en sık kullanılan bir BIM (Yapı Bilgi Modellemesi) yazılımıdır. Autodesk  firması tarafından geliştirilen Revit, ilk olarak 2000...

Sigma Mühendislik Autodesk Zirvesindeydi 3 ve 4 Ekim’de Marriott Hotel İstanbul’da gerçekleşen Autodesk Teknik Zirvesi, iş dünyasının önde gelen yapı ve üretim sektörü profesyonelleri ile 2 oturum olarak gerçekleşti. 3 Ekim’de Üretim Sektörü Oturumları ve 4...

Elektrik Projelendirmesi Sosyal yaşamımızda büyük bir önemi bulunan elektrik, günlük hayatımızı kolaylaştıran ve konforumuzu artıran teknolojik araç ve gereçlerin kullanımdaki önemi çok büyüktür. Proje ise; matematik, eğitim, deneyim ve uygulama, doğa ve mühendislik bilimleri gerektiren ve insan...

Mimarlık endüstrisinin önde gelen uygulamaları arasındaki AutoCAD ve Revit programları bazı farklılıklara ve özelliklere sahiptir. Dünya çapında kullanılan AutoCAD, binaların iç ve dış kısımlarının hazırlanmasında kullanılmaktadır. Revit programı ise büyük projelerde bilgi modelleme olan BIM için en...

Ülkemizdeki yapıların yaklaşık %50’sinin iskan belgesi, yani oturma izni bulunmuyor. Çarpık kentleşmenin en büyük göstergelerinden olan iskan belgesi eksikliği, yapıların belediye sisteminde kayıtlı görünmemesi anlamına geliyor. Bu da kredi başvurusu gibi konularda, vatandaşların binalarını ve...

İnsan gözü bir resme bakarken veya bir projeyi okurken yukarıdan aşağıya bakma eğilimindedir. Fakat bir inşaat mühendisi için bu tam tersi olarak işler. Bir inşaat mühendisi statik proje çizerken de, okurken de aşağıdan yukarıya bakar....

Restorasyon Nedir? Her inşaat projesi sıfırdan yapı inşa etmek üzerine hazırlanmaz. Bazı projelerde var olan bir yapının yenilenmesi ve güçlendirilmesi ya da özgün yapısına döndürülmesi de amaçlanır. Bu tür yeniden yapma projeleri restorasyon olarak nitelenebilir. Sigma...

Mimari yapılar; gerek dış etmenler, gerek iç etmenler gerek de bulundukları dönemlerin etkisi ile yıllar içerisinde çeşitli değişikliklere uğrarlar. Bunlardan bazıları yağmur ve rüzgar gibi doğa olayları nedeniyle, bazıları deprem, sel gibi doğal afetlerle, bir...

Avan Proje Nedir? Avan proje bir ön hazırlık projesidir. Proje örneklerinde projenin tüm detaylarını görebilmek mümkün değildir. Fakat işin tarafları avan proje sayesinde proje hakkında kabataslak bir öngörüde bulunabilirler. Kabataslak bir proje olduğundan dolayı yapı elemanları...

Türkiye, jeolojik konumu nedeniyle dünyada deprem tehlikesi en yüksek ülkelerden birisidir. Ülkemizin deprem kuşağında bulunması nedeniyle de yapıların depreme dayanımı büyük önem arz etmektedir. Bu sebepledir ki deprem performans analizi ve güçlendirme projeleri hizmetlerine büyük...