BIM ve Maliyet Avantajları

BİM (YAPI BİLGİ MODELLEMESİ)

BİM; mühendisler, işverenler, mimarlar ve müteahhitler arasında, ortak bilgi ortamı içindeki işbirliğine dayanır ve bu disiplinler arasındaki bilgi paylaşımını sağlar.

BİM (Building Information Modelling), inşa edilmiş bir yapı için, ilk tasarım sürecinden yapım aşamasına, devamına ve hizmetin sonlandırılmasına uzanan bir bilgi yönetim sistemidir.

BİM sistemi inşaat projelerinde çalışan tüm birimlerin senkronize bir şekilde çalışmasına olanak sağlar. Tüm birimlerin ortak verilere aynı anda ve bağlantılı şekilde ulaşabilmesi, projenin sağlıklı bir şekilde ilerlemesi demektir. Bu da daha az problem, daha çok iletişim ve sonuç olarak her adımı önceden planlanan ve işleyen bir proje demektir.

Proje yaşam döngüsü boyunca her sürecin bir bütün olarak iş birliği içinde ilerlemesine imkan tanıyan BİM uygulaması ile yapılan inşaat projelerinde; birimler arasındaki iletişim eksiklikleri giderilmiş, proje sırasında oluşabilecek hataların büyük bir kısmı önceden saptanmış ve hem zaman, hem iş gücü hem de kaynak kaybı yaratacak revizyonlar en aza indirgenmiş olur. Tüm bu artıların arasında en çok göze çarpan fayda ise kuşkusuz, BİM uygulamasının sağladığı maliyet avantajlarıdır.

BİM’in Maliyet Avantajları Nelerdir?

  • BİM uygulaması ile inşaat projelerinde oluşabilecek problemler, karşılaşılacak sorunlar tasarım aşamasında gözler önüne serilir ve proje başlamadan tespit edilmiş olur.
  • Tasarım sırasında fark edilmeyen hatalar, inşaat projelerinde maliyetin öngörülmeyen bir şekilde artmasına sebep olur. BİM sayesinde 3D modelleme üzerinde yapılan hataların, eksikliklerin ve ihmallerin kolaylıkla fark edilmesi sağlanır. Bu avantaj, işlerin tekrarlanmasını engelleyeceğinden hem zaman hem de iş gücü kaybı ile oluşacak mali kayıplar en aza indirgenmiş olur.
  • Süperpoze tasarım doğrultusunda hazırlanmış yapı modeli ile inşaat uygulamasına en yakın metrajlar çıkarılabilir. Bu da inşaat projelerinde en yakın maliyet analizinin yapılabilmesine olanak sağlar.
  • BIM uygulaması, tasarımdaki belirsizlikleri ortadan kaldırarak inşaatın tüm tarafları için tutarlı, kolayca doğrulanabilen, şeffaf ve net bir iş akışı sağlar.

İnşaat Projelerine Öngörülebilirlik Sunar

BİM uygulamasının maliyet avantajı sağladığı en önemli nokta kuşkusuz inşaat projelerine öngörülebilirlik sunuyor olmasıdır.

Öngörülebilir bir proje ise; zaman tasarrufu ve insan gücü tasarrufu sağlamasının yanı sıra kaynak verimliliği ile de maliyet avantajı sağlamaktadır.

BIM ile amaçlanan; inşaat projelerindeki risklerin azalması, bütçenin kesinlik kazanması, zaman ve maliyet kaybına yol açan revizelerin en aza indirgenmesidir. Ve tüm bu çıktılar ister dolaylı ister doğrudan olsun proje maliyetinin minimumda tutularak tamamlanmasını sağlar.

İnşaat projelerinde en korkutucu sorunlardan birisi bir sorun olup olmadığının yapım aşamasında anlaşılmasıdır. İşte, BIM uygulaması ile bu kötü senaryo ortadan kalkmış oluyor. Böylelikle projenin düzeltilmesi için inşaatın durdurulması gibi çok pahalıya mal olacak bir süreç hiç yaşanmamış oluyor. Bir proje yöneticisinin kesin bir bütçe oluşturabilmesinde oldukça önem taşıyan bu süreç BIM ile sorunu en aza indirgeyecek şekilde programlanıyor.

Kısaca, BIM uygulaması proje uygulamaya geçmeden önce sorunları daha erken tespit edebilmenize olanak sağlar. BIM uygulaması ile planlanmış her süreç daha az maliyet için bir adım demektir.

SİGMA olarak BIM uygulamasını inşaat projelerimizde kullanarak fark yaratacak büyüklükte bir maliyet avantajı elde ettiğimizi rahatlıkla söyleyebiliriz. BIM uygulaması ile inşaat projelerinde verimliliği ve teslim kalitesini artırırken uygulama maliyetlerini de %10 – %20 arasında azaltmış oluyoruz.

Bir önceki yazımızda Tarihi Eser Restorasyonu hakkında bilgilere yer verilmiştir.