Sigma Mühendislik Autodesk Zirvesindeydi 3 ve 4 Ekim’de Marriott Hotel İstanbul’da gerçekleşen Autodesk Teknik Zirvesi, iş dünyasının önde gelen yapı ve üretim sektörü profesyonelleri ile 2 oturum olarak gerçekleşti. 3 Ekim’de Üretim Sektörü Oturumları ve 4...

Elektrik Projelendirmesi Sosyal yaşamımızda büyük bir önemi bulunan elektrik, günlük hayatımızı kolaylaştıran ve konforumuzu artıran teknolojik araç ve gereçlerin kullanımdaki önemi çok büyüktür. Proje ise; matematik, eğitim, deneyim ve uygulama, doğa ve mühendislik bilimleri gerektiren ve insan...

Mimari yapılar; gerek dış etmenler, gerek iç etmenler gerek de bulundukları dönemlerin etkisi ile yıllar içerisinde çeşitli değişikliklere uğrarlar. Bunlardan bazıları yağmur ve rüzgar gibi doğa olayları nedeniyle, bazıları deprem, sel gibi doğal afetlerle, bir...

BIM; mühendisler, işverenler, mimarlar ve müteahhitler arasında, ortak bilgi ortamı içindeki işbirliğine dayanır ve bu disiplinler arasındaki bilgi paylaşımını sağlar. BIM, inşa edilmiş bir yapı için, ilk tasarım sürecinden yapım aşamasına, devamına ve hizmetin sonlandırılmasına...

Çelik Yapılar Yapı sektörünün vazgeçilmez malzemesi: Çelik Çelik; esnekliği ve şekilden şekle girebilmesiyle mimarların ve mühendislerin yaşam alanları tasarlarken hayal güçlerini sınırsızca kullanabilmelerine ve zihinlerinde kurguladıkları tasarımları gerçeğe dönüştürebilmelerine olanak sağlayan esnek bir malzemedir. Çelik, demir madeniyle...

Her geçen gün gelişimine devam eden bilgi teknolojileri ile yenilenen endüstrilere, yapı ve mimari endüstrisi de eklendi. Bu teknolojilerin yapı endüstrisine en önemli katkılarından biri olan BIM (Building Information Modelling / Yapı Bilgi Modellemesi) ...