Değer Mühendisliği

Değer Mühendisliği Nedir, Faydaları Nelerdir?

İnşaat sektörü de dahil pek çok sektör maliyet, performans ve kalite üçgenini mükemmelleştirmek için çalışıyor. Her sektör projelerin kalitesini arttırırken maliyeti arttırmamanın ya da maliyeti azaltırken performansı düşürmemenin denklemini kurmaya çalışıyor. Bu üç temel dayanak arasındaki mükemmel dengeyi sağlamak ise gün geçtikçe karmaşıklaşıyor.

Peki, hem kaliteli, hem yüksek performanslı hem de minimum maliyetli projeler tasarlamak mümkün mü?

İşte, değer mühendisliği tam olarak bu soruları karşılamak için ortaya çıkmış bir terim. Son yıllarda hızla gelişme gösteren ve dünya genelinde pek çok sektörde başarılı bir şekilde uygulanan değer mühendisliği, inşaat sektöründe de başarılı grafiğini sürdürüyor.

Peki değer mühendisliği nedir ve değer mühendisliğinin faydaları nelerdir?

DEĞER MÜHENDİSLİĞİ NEDİR?

Değer mühendisliği kavramını anlatmak için önce değeri tanımlamak gerekebilir.

Değer kısaca performans/maliyet oranı ile ölçülebilir. Bu formülü temel alarak değer kavramını yükseltmeye çalışmak da değer mühendisliği terimini oluşturur.

Amaç hiçbir zaman için sadece maliyeti düşürmek değildir; maliyet aynı kalırken performansı, işlevi, memnuniyeti ve faydayı arttıracak ve toplamda değeri yükseltecek yeni yöntemlerin geliştirilmesidir.

Kavram aslında bir projenin optimum verimliliğe ulaşması için kullanılacak adımlar olarak da düşünebiliriz.

Değer mühendisliği ile hem proje sahibinin, hem yatırımcının hem de müşterinin değerleri göz önüne alınır ve değer yönetimi buna göre şekillendirilir.

DEĞER MÜHENDİSLİĞİNİN FAYDALARI NELERDİR?

İşletme maliyetlerini düşürmeye yönelik çalışmaların yapılması kuşkusuz değer mühendisliği tanımının en çok ilgi çeken faydalarından biridir.

Ne var ki değer mühendisliği maliyet düşürmeye değil daha çok maliyetten kaçınmaya yönelik etkili yöntemler sunmaktadır.

Projelerdeki risklerin öngörülüp tasarım aşamasında alınan önlemler doğrultusunda ekstra maliyetlerin önüne geçilmesi ile değeri tanımlayan ana bileşenlerden biri olan maliyet kalemi başarılı bir şekilde yönetilir.

Değeri tanımlayan ikinci bileşenimiz olan kalite, değer mühendisliğinin faydaları kapsamında kalite yönetiminin iyileştirilmesi olarak karşımıza çıkıyor.

Değer mühendisliği ile kaynakların optimum verimde kullanılması, tasarımların iyileştirilmesi ve ürün geliştirme süreçlerinin hızlandırılması amaçlanmaktadır. Tüm bu yöntemler ve daha önceden kanıtlanmış öngörülebilir sonuçlar ile kalite yönetiminde iyileştirme gerçekleştirilir ve kalite iyileşmesinin maliyet ya da güvenlik üzerinde hiçbir olumsuz etkisinin olmadığından emin olunur.

DEĞER MÜHENDİSLİĞİ ve BİM (YAPI BİLGİ MODELLEMESİ)

Değer mühendisliği aynı zamanda projelerde basitleştirme görevini de oldukça etkili bir şekilde yerine getirir. Kurduğu gelişmiş sistem ve prosedürler ile projelerdeki gereksiz işlevleri belirleyip önüne geçerken hangi işlevlerin gerçekten etkili olduğunu bulup basit ama etkin bir yönetim sunmuş olur.

Etkin problem çözmeyi merkezine alan her yapı gibi değer mühendisliği de maliyet, performans ve kalite üçgenini mükemmelleştirirken çeşitli problemlerle ve dinamiklerle karşı karşıya gelir.

Takım çalışması ve yaratıcılığın ön plana çıktığı bir yönetim anlayışı ile ilerler ve kurum içindeki her departmanı çok katmanlı bir şekilde en iyiye ulaşmak için çalışmaya teşvik eder. Projelerdeki sorunların değer kavramı etrafında çözülebilmesi için geliştirilen yaratıcılık teknikleri ve araçları ile proje yaşam döngüsünün her adımı gelişmiş olur.

Yapı Bilgi Modellemesi’nin temelinde de Değer Mühendisliği mantığı yer almaktadır. Etkili ve faydalı inşaat proje yönetimi için kullanılan BİM de Değer Mühendisliğinin temelinde yer almaktadır.

BİM ve Değer Mühendisliğinin faydaları arasında sayabileceğimiz diğer bir madde de kuşkusuz yukarıda saydığımız yararların bir sonucu olarak daha yüksek performanslı projelerin ortaya çıkmasıdır. Doğru kullanılan kaynaklar, verimli bir maliyet yönetimi, sadeleştirilmiş ama etkin bir yönetim ve yaratıcılıkla beslenmiş takım çalışması size daha iyi performans olarak geri döner. Bu da daha yüksek bir pazar payı ve iyi konumlandırılmış bir rekabet eğrisi oluşturmanızı sağlar.

Değer mühendisliği teknikleri, başta inşaat sektörü olmak üzere tüm sektörlerde; minimum maliyet, maksimum performans ve yüksek kalite üçgenini mükemmelleştirmek için rahatlıkla kullanılabilir.

Bir önceki yazımızda Free Form Tasarımlar hakkında temel bilgilere yer verilmiştir.