deprem güçlendirme projesi

Deprem Performans Analizi ve Güçlendirme Projeleri

Türkiye, jeolojik konumu nedeniyle dünyada deprem tehlikesi en yüksek ülkelerden birisidir. Ülkemizin deprem kuşağında bulunması nedeniyle de yapıların depreme dayanımı büyük önem arz etmektedir. Bu sebepledir ki deprem performans analizi ve güçlendirme projeleri hizmetlerine büyük önem vermekteyiz.

Sigma Mühedislik, birçok kurum ve kuruluşa kapsamlı ve deprem yönetmeliğine uygun deprem performans analizi hizmeti vermektedir. Aynı şekilde deprem performans analizi sonucunda önemli güçlendirme projelerinde de imzamız bulunmaktadır.

DEPREM PERFORMANS ANALİZİ NASIL YAPILIR?

Deprem performans analizi yapılırken ilk önce deprem yönetmeliği çerçevesinde mevcut yapının deprem etkisi altındaki davranışını belirlemek için performans analizi yapılır.

Deprem yönetmeliğindeki bilgiler çerçevesinde yapılan analiz sonrasında ise, yönetmelikte belirtilen performans düzeyinin karşılanıp karşılanmadığına bakılır. Eğer mevcut yapı yapılan deprem performans analizi sonrasında yönetmelikçe belirlenen performans düzeyini karşılamıyor ise güçlendirme projesi hazırlanır. Güçlendirme projesinin detaylarına girmeden önce deprem performans analizi ile ilgili dikkat edilmesi gereken noktalara değinelim.

Deprem Performans Analizi Adımları Nelerdir?

  • Mevcut yapının eski mimari ve statik projelerinin incelenir.
  • Daha sonra yapının beton dayanımını öğrenmek için karot numunesi alınır.
  • Beton dayanımı ölçümünden sonra sıra demirlerin tespitine gelir. Mevcut yapıda kullanılan demirlerin çapları, adetleri ve etriye aralıkları uygun aletlerle ölçülür.
  • Deprem performans analizinde bir sonraki işlem ise mevcut yapının uygun bir yerine muayene çukuru açılıp binanın temeline bakılmasıdır.
  • İncelenen bina temelinden jeolojik zemin etüdü yapılır.

Tüm bu elde edilen veriler deprem performans analizi için hazır olunduğu anlamına gelmektedir. Sonraki aşamalarda yapının 3 boyutlu modellemesi ve hesaplamaları yapılır. Mevcut yapının yapısal elemanları olan her bir kolon ve kirişin hasar seviyeleri hesaplanır ve yapı performansı bulunur. Bina performansı sonuçlarına göre; yapı göçme durumundadır, göçmenin önlenmesi durumundadır, can güvenliği performans seviyesindedir veya yapı hemen kullanım performans seviyesindedir.

DEPREME KARŞI GÜÇLENDİRME PROJESİ

Yukarıda bahsettiğimiz deprem performans analizi sonuçlarına göre; yapı göçme durumunda ya da göçmenin önlenmesi durumundaysa yapı için güçlendirme projesi yapılır.

Deprem yönetmeliğine göre; göçme durumunda ya da göçmenin önlenmesi durumunda çıkan yapılar mutlaka güçlendirilmelidir ve bu binalar da oturulması yasaktır.

Deprem performans analizi sonrasında yönetmelikçe belirlenen performans düzeyi karşılanmıyor ise güçlendirme projesi hazırlanır. Hazırlanan güçlendirme projesine göre güçlendirme maliyeti çıkarılır. Güçlendirme maliyeti ile binanın yeniden yapım maliyeti oranlanır ve yapı hakkında güçlendirme veya yıkım kararı alınır.

Sigma olarak; güçlendirme projeleri konusunda uzmanlaşmış geniş kadromuza ve yılların getirmiş olduğu tecrübemize güveniyoruz. Güvenlik ve kaliteyi her zaman ön planda tutarak müşterimizin ihtiyaçlarına göre farklı çözümler üretiyoruz. Deprem performans analizi ve güçlendirme projeleri için alanının uzmanı ekiplerimize ve güvenlik konusundaki hassasiyetimize güveniyor ve önemli projelere imza atmaya devam ediyoruz.

Deprem performans analizi ve güçlendirme projeleri konusunda Sigma olarak uzun yıllardır hizmet veriyoruz. Türkiye’nin dört bir yanındaki kamu kurum ve kuruşlarına, bankalara, butik yapı, AVM ve otel yapıları ve daha bir çok yapıya deprem performansı analizleri konusunda hizmet veriyoruz. Sunmuş olduğumuz deprem performansı analizi sonucunda ise gerekli görüldüğü takdirde güçlendirme projelerinin hazırlanması konusunda da hizmet vermeye devam ediyoruz.

Bir önceki konumuzda Sanayi Yapılarının Projelendirilmesi hakkında bilgilere yer verilmiştir.