Elektrik Projesi

Elektrik Projelerindeki Genel Kurallar

Elektrik Projelendirmesi

Sosyal yaşamımızda büyük bir önemi bulunan elektrik, günlük hayatımızı kolaylaştıran ve konforumuzu artıran teknolojik araç ve gereçlerin kullanımdaki önemi çok büyüktür.

Proje ise; matematik, eğitim, deneyim ve uygulama, doğa ve mühendislik bilimleri gerektiren ve insan gereksinimi üzerine hazırlanan, başlangıç ve bitiş süreci bulunan bir hizmettir. Projede müşteri memnuniyeti göz önünde bulundurulur.

Amaçlar ve hedefler doğrultusunda bir plan başlatılır, kontrol edilir ve sonuçlandırılır.

Elektrik projesi hazırlarken ürünlerin, sistemlerin ve teknik ağırlıklı ekipmanların denetimi yapılır.

Araştırma, geliştirme çalışmaları yapılarak tasarlanan proje hazırlanır. Bu sebeple elektrik projesi hazırlamak oldukça önemlidir.

Elektrik Proje Çizimlerindeki Genel Kurallar Nelerdir?

Özel durumlarda farklılıklar gösterebilir.

Elektrik projesi için görsel performans ve konfor, maliyet yönünden verimlilik ve enerji sarfiyatı göz önüne alınarak aydınlatma planı hazırlanmalıdır.

İç tesisler için hazırlanan projede priz ve fişlerin anma değerleri 10A altında olmamalıdır. Bir cihaz için priz anma akımı belirlenirken cihazın gücüne uygun olacak, 16A altında olmayacak şeklide seçim yapılmalıdır.

Kofre, sayaç ve beslenme hattında kullanılacak koruma elemanlarının türleri, büyüklükleri, nereye konulacağı ve besleme hattının bu yapıya nereden giriş yapması gerektiği projede belirtilmelidir.

Elektrik devrelerinde anma gerilimi 250V kadar olan anahtarların anma akımı ise muhakkak 10A olmalıdır.

20 m2’den büyük olan salon ve mutfakta en az 2’şer adet ve banyo için de en az 1’er olmak kaydı ile gerekli priz alanları tesis edilmelidir.

Köy evleri ve baraka benzeri yaşam alanları dışında bulaşık makinesi, çamaşır makinesi ve müstakil linye olmak üzere 3 adet ayrı linye ilgili elektrikli cihazlar için bulundurulmalıdır.

Konutlarda Priz Kullanımı ve Diğer Elektrik Tesisatları

Müstakil linyeden beslenen çamaşır makinesi ve bulaşık makinesi 2500 W, elektrikli fırın ve ocak için de 2000W değerinden az prizler tercih edilmemelidir.

Kreş, okul, çocuk yuvası ve konut gibi yerlerde bulunan prizlerin perdeli yani shutter tip olmasına özen gösterilmelidir.

Priz için kullanılacak devreler aydınlatma devrelerinden ayrı tutulmalıdır. Fakat zorunlu olduğu durumlarda ve aynı zamanda tablolardan her birinde tek bir priz bulunması durumunda aydınlatma devresine yalnızca bir priz bağlanabilmektedir. Eğer gerekirse priz devresine de bir adet lamba bağlaması yapılabilir.

Priz linye ve sortileri için en az 2.5 mm2 kesitli ve yalıtılmış bakır iletkenler kullanılmalıdır.

Ev tipi devre kesiciler ile bu priz linye hatları korunmalı ve kesicilerin kısa devre akımları ise en az 3kA olacak şekilde ayarlanmalıdır.

Küçük alana sahip yapı birimlerinde eğer özel bir kullanım durumu yoksa aydınlatma hesabı yapmak gerekmeyebilir. Eğer böyle bir hesaba gerek yoksa m2 başına değer 12 W yani 12V/m2 belirlenebilir.

Müstakil linyeden beslenen priz güçleri dışında, bir priz linyesine bağlanacak olan sorti sayısı ve priz güçleri bir fazlı priz için en az 300W, üç fazlı priz için ise en az 600W olmalıdır. İhtiyaca göre bu değerler üzerine çıkılabilir.

Bu belirlemeler yapılırken gerilim düşümü ve linye yükü de göz önüne alınmalıdır.

Eğer prizlere takılacak elektrikli aygıtlar belirli ise bu durumda sorti sayısı da bu aygıtların miktarına göre belirlenebilir.

Bir fazlı olan aydınlatma devreleri için sorti sayısı 9, priz devresine bağlanacak olan sorti sayısı ise 7’den fazla olmayacaktır.

Aşırı akım koruma düzeni hazırlanırken yalnız hatların izim verdiği yüke göre değil, devreye bağlı olan prizlerin iki farklı değerden daha düşük olanına ayarlanması gereklidir.

Ev ve benzeri yerlerde kullanılan anma akımları 16A’ya kadar olan aydınlatma devreleri ve yine anma akımları 16A’ya kadar olan salt priz devreleri yalnızca 10A’ya kadar olan sigortalar ile korunmalıdır. Eğer otomatik sigortalar kullanılırsa bu tip de ise anma akımı 16A kadar olabilir.

Bir önceki yazımızda proje çiziminde kullanılan Revit ve AutoCAD hakkında detaylı bilgilere yer verilmiştir.