Eski Eser Projeleri

Tarihi Eser Nedir?

Tarihi eserler; kültürlerin, medeniyetlerin ve milletlerin en önemli geçmişini oluşturan, tarihi yaşatan yapılardır. Tarihe tanıklık etmiş, geçmişten günümüze kadar varlığını sürdürerek gelmiş eski eserler; yapıldıkları dönem hakkında pek çok bilgi verirler.

Tarihi eserler yapıldıkları dönemin siyasi, sosyal ve ekonomik durumu ile ilgili bilgilerle doludur, aynı zamanda tarihi eserlere bakarak hangi coğrafyaya ait izler taşıdıklarına ve ne amaçla yapıldıklarına dair de bilgi sahibi olabiliriz.

Kısacası; tarihi eserler adeta canlı bir tarih gibidir okumasını bilen gözlere ve bu yüzden de kültürel mirasın önemli bir kısmını oluştururlar. Korunmaları, onarımı ve ait oldukları dönemin kültürel çizgilerini yansıtacak şekilde kullanımlarla değerlendirilmeleri de bir o kadar önemlidir.

Bir tarih belgesi niteliğindeki tarihi eserlerin restorasyonu da oldukça önemli ve bir o kadar da hassas bir konudur.  Doğru bir restorasyon projesi; tarihi eserin orijinal biçimini korumayı amaçlar ve dört adımdan oluşur: Rölöve projesi, restitüsyon projesi, restorasyon projesi ve uygulama.

Rölöve nedir?

Rölöve; restorasyonun başlangıç aşamasını oluşturur ve kabaca bir yapının tüm boyutlarının ölçülerek plan, kesit ve görünüşünü çıkarma işlemidir.

Tarihi eserlerin restorasyon projelerinin hazırlanması için ölçekli çizimlerle hazırlanan rölöveler, yapının tüm plan, kesit ve görünüşünü kapsamalıdır.

Rölöve, 3 boyutlu yapının ölçümlü çizimlerle iki boyutlu hale getirilmesinin yanı sıra yapının şimdiki zamanını da yansıtır. Tarihi eserde mevcut bulunan değişiklikleri, varsa ekleri veya yıkılmış kısımları da yine ölçekli bir şekilde gösterir.

Restitüsyon Nedir?

Tarihi eserlerin restorasyonundaki ikinci aşama ise restitüsyondur. Tarihi eserin orijinal halini ve varsa sonradan yapılmış değişiklikleri gösteren plan, kesit, görünüş ve aksonometrik çizimlerden veya maketlerden yararlanılan bir çalışmadır. Tarihi eserin yapıldığı günden bugüne kadarki süreçte yaşadığı tüm değişimlerin ve değişikliklerin kavranabilmesini sağlaması açısından çok önemlidir.

Okumak isterseniz: Restitüsyon Projesi Nasıl Hazırlanır?

Restorasyon projesi

Tarihi eserlerin yenilenmesi projelerindeki en önemli adımlardan birisi de kuşkusuz restorasyon projesini oluşturmaktır.

Restorasyon, tarihi eserlerin zaman içinde zarar görüp yıpranmış kısımlarının, eserin orijinaline sadık kalarak onarılması, sağlamlaştırılması, ya da yeniden yapılması anlamına gelmektedir. Tarihi eserin ait olduğu döneme, geçmişten günümüze kadar üstlendiği değerlere bağlı kalınarak ve mümkün olduğunca orijinal haline sadık kalınarak yapılması büyük önem taşımaktadır.

Profesyonel ve titiz bir çalışma gerektiren restorasyon projeleri büyük bir bilgi birikimi, deneyim ve uzmanlık gerektirir. Restorasyon ile tarihi eser günümüze sağlamlıkla taşınmış ve gelecek nesiller için de sağlamlıkla orada durmayı garantilemiş olur. Kültürlerin, medeniyetlerin ve milletlerin tarihin canlı bir örneğini koruyup kollaması demektir restorasyon. Sanat tarihi ve teknik araştırma arka planlarına da sahip olan restorasyon projelerinin; yapının orijinaline mümkün olan en az müdahale ile gerçekleştirilmesi ve kullanılacak tekniklerin buna göre belirlenmesi gerekmektedir.

Geçmişten günümüze kadar gelmiş tarihi eserlerin korunması, onarılması ve ait olduğu dönem ışığında yeni kullanımlara açılması için yapılan restorasyon projeleri Sigma olarak uzun yıllar boyunca gurur duyarak ve özenle yaptığımız projeler arasında yer almaktadır. Restorasyon projeleri için gerekli olan özen, deneyim ve uzmanlığa sahip ekiplerimiz ile milli kültürümüzün korunmasına yardımcı olmak, eski eser projelerinin içinde yer alma nedenimizi açıklamaktadır.

Bir önceki yazımızda Sigma Mühendislik’in düzenlediği Kurumsal Yenileme ve Geliştirme Programı hakkında bilgilere yer verilmiştir.