imar-baris-suresi-uzatildi

İmar Barışı Süresi Uzatıldı

Bakanlık: İmar Barışı Süresi Uzatıldı

Geçtiğimiz yılda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nda imarsız yapıların kayıt altına alınması kararı verilmişti. Bu karara göre, mülkiyet sorunundan dolayı arsa olarak gözüken yapıların doğalgaz ya da su bağlatamama gibi problemlerinin önüne geçmek hedefleniyordu.

İskânsız yapılardan belirli bir harç alınarak kayıt altına alınmaları ve elde edilen gelirin kentsel dönüşüm projelerine destek sağlaması amacıyla İmar Barışı düzenlemesi getirildi. 2017 yılından önce ülkemizde yapılmış, arsa olarak gözüken tüm binalar, şehir, kat büyüklüğü, metrekare gibi şartlara bakılmaksızın İmar Barışı içerisinde olmaktadır. Bu sayede imar mevzuatına ve ruhsata aykırı yapılara yapı kayıt belgesi verilerek vatandaşın imar sorunları çözülmektedir.

İmar Barışı ve İmar Affı Arasındaki Fark

İmar barışı, imar affı ile karıştırılmamalıdır. İmar affı alan bir vatandaş evini yıkarak isteği gibi kat çıkabilir, sınırları genişletebilir. Ancak İmar Barışı’nda kayıt altına alınan binalarda abonelikler açılabilir, herhangi bir yıkım ve yeniden inşa etme söz konusu değildir. Daha önce mevcut bina için belirlenen kurallar aynen geçerlidir.

İmar Barışı Ne Zamana Kadar Uzatıldı

İmar Barışı 2018 yılının Haziran ayında başlayarak 31 Aralıkta sona erecekti. Bu süre içerisinde milyonlarca vatandaşın İmar Barışı için başvuruda bulunduğu yetkililerce bildirilmişti. Yeni alınan habere göre ise İmar Barışı başvuruları için vatandaşlara 6 ay daha ek süre tanınarak, 15 Haziran 2019 tarihine kadar uzatıldı. Bu sayede daha fazla vatandaş ruhsatsız ya da ruhsata aykırı inşaat alanlarını kayıt altına alabilecektir.

İmar Başvurusu Nasıl Yapılır?

Sigma Mühendislik’te İmar Barışı başvuruları iki aşamadan oluşmaktadır.

  • İlk aşamada yapıya kayıt belgeleri alınır; iskanınız  ve projeniz incelenir, yerinde ölçüm ve tespit yapılır, birim değeri belirlenir, harç bedeli hesaplanır, e devletten başvuru yapmanıza yardımcı olunur, hukuki sorumluluk üstlenilir ve yapı kayıt belgesi alınır.
  • İkinci aşamada ise; cins tashini ve kat mülkiyet işlemleri tapuya eklenir. Bu aşamalar sayesinde işlemlerde aksama, gecikme ve eksiklik yaşanmaz.

İmar barışı için gerekli belgelerin hazırlanması ve başvuru sürecindeki bürokratik işlemler kafa karıştırıcı olabilmektedir.

Belediyelerin bir binaya oturma izni verebilmesi için binanın belirli şartları sağlaması gerekmektedir. Bir bina izinsiz yapıldıysa ve gerekli şartları sağlamıyorsa İmar Barışından yararlanamayabilirsiniz.

Sigma Mühendislik yapınızın İmar Barışı gereklilerini sağlayıp sağlamadığını öğrenmenize yardımcı olur. İmar barışı başvuru süreçlerinizde de Sigma Mühendislik yanınızdadır. Sunduğu iki aşamalı başvuru sürecinde her işlem eksiksiz olarak giderilir ve bu süreç mümkün olduğunca daha kısa tutulmaya çalışılır.

Sigma Mühendislik olarak İmar Barışı Danışmanlığı veriyoruz.