İnşaat Proje Yönetimi ve Uzmanlığı

Kompleks Saha Çalışmalarının Lideri

İnşaat projeleri ve sahaları; çevresel koşulların, yasal yükümlülüklerin, zaman, kalite, maliyet ve kaynak yönetimlerinin iç içe geçtiği kompleks çalışma noktalarıdır. Ancak, profesyonel bir yönetim hizmeti ile inşaat projeleri tüm bu kompleks sorunlardan ve risklerden sıyrılıp başarıya ulaşabilir.

İnşaat proje yönetimi; yatırımcının, proje geliştiricinin ve mülk sahibinin hedefleri doğrultusunda projenin sürekli değişen parametrelere uyum sağlayarak başarıya ulaşmasını sağlar. İnşaat projelerinde; kalite, zaman ve bütçe hedeflerinin hepsinde başarıya ulaşarak tüm proje yönetim sürecinin başarılı bir şekilde yönetilmesi sağlanır.

Proje Yönetiminde Başarı Nasıl Yakalanır?

İnşaat proje yönetim başarısı; teknik anlamda donanımlı, yenilikçi ve girişimci olarak ve küresel farkındalığı yüksek tutarak gerçekleşir.

Çok yönlü bir şekilde; inşaat projelerinin tasarlanması, planlanması, kontrolü ve sonlandırılmasında baştan sona etkin bir rol alır.

Minimum risk ile performansı yüksek fonksiyonel projeler üretebilmek için çalışır.

İnşaat yönetimi; planlama, kontrol, bütçe ve takvim takibi, ihale ve satın alma yönetimi, yapım koordinasyonu, risk yönetimi ve raporlama yönetimi uygulamalarını kapsayan; kalite, zaman ve maliyet optimizasyonu ilkelerine dayanan uzmanlaşmış bir yönetim uygulamasıdır.

Projenin Planlanması

Proje planlaması, kompleks işleri yönetmek için gerekli olan standartları yürürlülüğe sokmuş olur. Böylelikle en kompleks projelerde bile her adım önceden planlanarak, projenin yürütülmesi kolaylaşmış olur.

Proje planlanması kadar proje kontrolleri de inşaat proje yönetiminin etkin bir şekilde başarıya ulaşması için gereklidir.

Gerçekçi, uygulanabilir ve güvenilir bütçeler ile tasarım ve inşaat çizelgeleri optimize edilir ve hızlandırılır. Bütçe ve takvim takibi; inşaat proje yönetiminin zamanında ve hedeflenen maliyetler çerçevesinde gerçekleştirilmesine olanak sağlar.

Satın Alma ve İhale

Satın alma ve ihale yönetimi; proje yönetiminin en etkin kullanıldığı dallardan biridir. Teklif ve sözleşme yönetimini ve değer mühendisliği bileşenlerini kapsar. Rekabetçi teklif vermeyi, tasarrufu ve revize sipariş yönetimini sağlayarak, zamanda ve maliyette istenilen hedeflere ulaşmayı kolaylaştırır.

Proje yönetimi aynı zamanda projelerde kritik öneme sahip olan iletişimi de merkez noktası olarak ele alır ve ona göre hareket eder.

Koordineli Çalışma

Proje katılımcılarının kesintisiz bir iletişim içinde çalışmasını sağlar ve etkili çözüm mekanizmaları ile olası yanlış anlaşılmaların ve gecikmelerin önüne geçer. Merkezi bir iletişim sağlayarak tüm katılımcıların ortak bir dil etrafında çalışmasına olanak sağlar.

Projelerin doküman aşamalarında da belirleyici bir rol oynayarak; sigorta incelemeleri, fatura kontrolleri ve teyitleri gibi süreçleri yöneterek, zaman kayıplarını azalttığı gibi, süreçlerin eksiksiz ve sisteme uygun bir şekilde yürütüldüğünden emin olur.

Yönetim uzmanlığı sağlayarak; inşaat yönetiminin stabil olmayan koşullarda bile standart bir şekilde, dış etkenlerden etkilenmeden başarılı bir şekilde yönetilmesini sağlar. Kararsız ekonomik düzlemlerden, değişen proje aşamalarına kadar her koşulda; projenin zamanında ve maliyet zararı olmadan yürütülmesi için çalışır.

Kısacası, inşaat proje yönetimi; projelerin sistematik bir şekilde yürütülmesi için planlama, zamanlama ve teslimat noktalarında etkin bir süreç izler ve projenin her adımının zamanında ve bütçe dahilinde tamamlanması için çalışır. Birçok hareketli ve değişken parçaya sahip bir mekanizmaya benzeyen inşaat projelerinde, onları bir arada tutan ama aynı zamanda onlara hareket esnekliği de veren bir tutkal gibi işlev görür.

Proje Yönetimi Sigma Mühendislik’ten

İnşaat proje yönetimi; tasarım ve planlama evresinden, inşaat projesinin tamamlanmasına kadar tüm proje yaşam döngüsü boyunca daha profesyonel bir hizmet demektir.

Gerçekçi bütçeler dahilinde, kontrol süreçlerinin her aşamada başarılı bir şekilde yürütüldüğü, maliyet ve zaman kaybı olmadan gerçekleştirilen projeler demektir.

Sigma Mühendislik teknik donanımı ve profesyonel hizmet anlayışı ile anahtar teslimi proje yönetim hizmeti sunmaktadır. 30 yılı aşkın köklü deneyimini, yenilikçi bakış açısı ile harmanlayarak her zaman müşteri memnuniyetine önem veren bir inşaat proje yönetim hizmeti benimsemiştir. 

Bir önceki yazımızda Mühendislik Hizmetleri hakkında bilgilere yer verilmiştir.