inşaat proje yönetimi

İnşaat Proje Yönetimi Nedir?

İnşaat projeleri başlangıç ve bitiş tarihi belli olan, birçok uzman kişinin işbirliği ve uyumu ile hayata geçirilen projelerdir. Proje sonunda ortaya eksiksiz bir yapının çıkması beklenir. Projelerin eksiksiz ve istenilen şekilde ortaya çıkmasının yolu başarılı bir proje yönetiminden geçer.

Fizibilite onay, tasarımcı seçimi, tasarım süreci, ihale yüklenici seçimi, inşaat süreci ve geçici kabul aşamaları inşaat projesinde yer alır. Her bir adımda yer alacak kişilerin işin ehli olması önemlidir. Bu süreçte mimar, mühendis, kalfa, usta, yatırımcı gibi meslek sahiplerine işler bölüştürülür.

Fizibilite ve tasarım süreçlerinde bütçe ve iş programı belirlenir. Bu aşamada olabilecek yanlış adımların maliyeti, hem zaman hem maddi açıdan olumsuz etkilenebilir. İhale ve inşaat sürecinde, projede değişiklik yapılacaksa maliyetleri dikkatli bir şekilde hesaplanmalıdır. İnşaat bitiminde meydana gelebilecek değişimlerin veya eksikliklerin maliyetlerinin en yüksek olduğu aşamadır.

İnşaat Proje Yönetimi Nasıl Yapılır?

Proje yönetiminin inşaat sektörüne en önemli katkısı, iş bölümü sayesinde maliyetin ve riskin azalmasını sağlamasıdır. Projenin sonunda zaman, kapsam, maliyet, iş güvenliği ve kalite gibi hedeflerin en iyisine ulaşmak amaçlanır. Bu nedenle de ekibin ve projenin dikkatle seçilmesi gerekir. Böylelikle planlama ve koordinasyon en üst seviyede tamamlanabilir.

Katkı inşaat sektörüne aitken, asıl hedef yatırımcıdır. Bu noktada proje yöneticisi, yatırımcının istediği kalitede, bütçede ve sürede işin tamamlanmasını sağlayan ve sorumluluğu alan kişidir. Proje yönetiminin önemli fonksiyonlarından biri, proje sürecinde işin hesap verilebilir olmasıdır.

Her proje kendi içinde belli kriterlere göre hazırlanır ve sürecin bu kriterlere göre tamamlanması gerekir. Proje yönetimi sistemli bir doküman çalışmasının yanında ekip çalışmasını da içerir. Proje yönetiminin başarılı olması, hem dikkatle hazırlanmış sistemli bir plana hem de uyumlu bir ekibe bağlıdır. Projeye özel hazırlanan Proje Yönetim Planı ve Merkezi Doküman Kontrol Sistemi, iyi iletişim halinde olan takımı destekler.

Proje Yönetiminde Sigma

Sigma olarak 30 yılı aşkın tecrübemiz ve alanında 100’den fazla deneyimli uzmanlarımızla inşaat projelerinde yer almaktayız. İnşaat proje yönetiminde Koton Depo Binası ve Merkez Binası, Avrasya Organize Sanayi Bölgesi (OSB) projesinde çalışmalarımızı tamamlamış bulunmaktayız.

Avrasya OSB’de proje yönetimi kapsamında altyapı, yol, elektrik, statik ve peyzaj hizmetlerini gerçekleştirmekteyiz.

Koton Merkez Binası ve Koton Depo Binası için İnşaat Proje Yönetimi kapsamında; tasarım süreçlerinin yönetimini tamamlamış olup mimari, elektrik, statik, mekanik hizmetleri için uzmanların görüşleri ile birlikte kontrol hizmetini de gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Ayrıca Erginoğlu ve çalışlar mimarlık ofisi ile birlikte mimari projelerin hazırlanmasında iş birliğinde bulunmaktaydık. Seçilen yüklenicilerin sahadaki faaliyetleri zaman-maliyet-kalite açısından denetlemesini ve toplam bütçe kontrolü hizmeti verdik.

Bir önceki içeriğimizde Sigma Mühendislik’in güçlendirme projesinde yer aldığı Nişantaşı VK108 hakkında bilgilere yer verilmiştir.