Insaat Proje Cizimi

İnşaat Projesi Nasıl Çizilir?

İnşaat Projesi Nasıl Çizilir, Nelere Dikkat Etmek Gerekir?

İnşaat projelerinin hazırlanması dikkatle ve özenle takip edilmesi gereken bir plan içerir. Projenin başarıyla bitirilmesi için gerekli adımların doğru atılması önemlidir. Söz konusu bu durumda inşaat projesinin belli bir başlangıç tarihinden bitiş tarihine kadar nasıl yönetildiği devreye giriyor.

Her bir projenin kendine has özellikleri dikkate alınarak hazırlanan planların sürdürüldüğü tüm adımlar proje yönetimi başlığı altında toplanabilir. Proje yönetimi, aynı zamanda işbirliği içerir.

İnşaat projesi çiziminde işveren, tasarımcı, danışman, yüklenici, işletmeci gibi birçok kişinin uyumlu çalışması sonucunda proje başarıya ulaşır.

Tasarım aşamasında ise hazırlanan projenin nasıl çizildiği önem kazanıyor. Mimari proje, statik proje, zemin iyileştirme, mekanik tesisat ve elektrik tesisat projesi, harita teknik uygulama sorumluluğu şeklinde birbirini takip etmesi ve tamamlaması gereken adımları kapsar.

En Çok Kullanılan İnşaat Projesi Çizim Programları Nelerdir?

İnşaat projesinin tasarımı, fizibilite çalışması ile yakından ilgilidir. Fizibilite sürecinden sonra elde edilen bilgilere göre ortaya bir proje konulmaya çalışılır. İnşaat projelerinin hazırlanması sürecinde çok sayıda programdan faydalanılır.

En çok tercih edilen inşaat projesi çizim programları şunlardır,

  1. AUTOCAD
  2. SAP2000
  3. XStell
  4. Idecad
  5. Sta4cad
  6. Probina
  7. Plaxis
  8. ArchiCAD
  9. 3D Studio Max

Okumak İsterseniz: Revit ile AutoCAD Arasındaki Farklar Nelerdir?

İnşaat mühendisleri, mimarlar, elektrik mühendisleri, jeofizik mühendisleri, makine mühendisi tasarım aşamasında birbirleriyle iletişim ve uyum halinde olarak proje çiziminin başarıyla tamamlanmasını sağlar.

En Çok Kullanılan İnşaat Projesi Terimleri

Fizibilite çalışmaları sırasında projeye göre yapının üzerinde yer alacağı alanı belirleme, yani aplikasyon yapılır. Arsa ve çevresel etmenler incelendikten sonra eskizler çizilir. Avan proje adı verilen bu ön proje gerekli yapı ruhsatları alınırken sunulur ve bu adımdan sonra kesin projeye geçilir. Daha ayrıntılı ve ana planı içeren mimari proje hazırlanır. Mimari proje kat planları, ince detaylar, ısı yalıtım projeleri ayrı ayrı hazırlanması ile elde edilir.  

İnşaat mühendisleri tarafından hazırlanan statik proje ise, mimari projeden sonra hazırlanır. Stabilite problemleri, kolon yerleşkeleri, hareketli yükler, statik analizler gibi detaylı incelemeler sonucunda oluşturulur.

İnşaat Projeleri Nasıl Okunur?

Projenin okunabilmesi için öncelikle hangi proje olduğu bilinmelidir.

Mimar, inşaat mühendisi, elektrik mühendisi, demir ustası, kalfalar ve ustalar ellerinde yer alan projeleri okuyabilme becerisine sahip olmalıdır.

Mimarlar, mimari projeyi yukarıdan aşağıya okurken; inşaat mühendisler, statik projeyi aşağıdan yukarı okur. Bu noktada her bir mesleki erbabının ellerinde yer alan projeleri inceleyebilme ve anlama becerisine erişmiş olmalıdır. Çünkü inşaat projesini oluşturan tüm projeler eksiksiz bir şekilde hazırlanmalı, okunmalı ve detaylar gözden kaçırılmamalıdır.

Yapı genel bilgileri (il-ilçe-sokak vb, pafta-ada-parsel, beton cinsi, demir cinsi, temel sistem, döşeme sistemi gibi), mimari proje, vaziyet planı ve numarataj krokisi, kat planları, tam kesit, görünüşler şeklinde aşama aşama genel proje okunması gerçekleştirilir.

İnşaat Proje Örnekleri

Türkiye’de ve dünyada her yıl çok sayıda inşaat projesi tamamlanıyor. Alışveriş merkezleri, ofis binaları, yaşam merkezleri, konut projeleri, oteller gibi çok sayıda proje tamamlanmaya devam ediyor. Doğru kararlar verilerek oluşturulan proje ekibi ile başarıyla sonuçlanıyor.

Bütçenin ve zamanın belirtilen sınırlar içinde tamamlanması, performansın verimli bir şekilde kullanılması, kaynakların ve görevlerin dikkatle dağıtılması başarılı inşaat projesi örneklerinin hayata geçmesinde önemli rol oynuyor.

Sigma Mühendislik olarak içinde yer aldığımız projeleri incelemek için https://sigmamuhendislik.com.tr/projeler adresini ziyaret edebilirsiniz.  

Okumak isterseniz: Akıllı Altyapı