Free Form Tasarım

Mimarlıkta Sınırları Kaldıran Free Form Tasarımı

Free Form Tasarım Nedir?

Mimari tasarım; yapıların hem işlevsellik hem de estetik algısı gözetilerek kurgulanması prensibi ile çalışır. Günlük yaşantımızda var olan okullar, hastaneler, kamu binaları, plazalar mimari tasarım sayesinde sadece işlevlerini yerlerine getiren birer yapı olmanın ötesine geçip ruhları ve karakterleri olan yaşam komplekslerine dönüşürler.

Güçlü bir mimari tasarımda estetik, ergonomi ve teknik altyapı aynı derecede kritik öneme sahiptir. Tüm bu elementleri bir araya getirebilmek zor olsa da mümkündür.

İyi bir mimari tasarım bu üç elementin doğru ve profesyonel bir şekilde harmanlanmasıyla oluşur.

Yaşamımızın her alanında olduğu gibi mimari alanda da her geçen gün yeni bir teknoloji insanların hayatlarını kolaylaştırmaya ve yaşam kalitelerini arttırmaya devam ediyor.

Özellikle yazılım ve imalat teknolojilerindeki gelişmeler mimarların ufuklarını açarak, hayal güçlerinin önündeki engelleri kaldırıyor. Özgürlüğe ve özgünlüğe giden yaratıcılık yolunun önünü açma konusunda onlara büyük bir esneklik sağlamaktadır.

3D çizim programlarının gelişmesi, malzeme bilimi ve imalat endüstrisindeki teknolojik imkanların artması gibi gelişmeler; hem tasarım hem de yapım açısından imkansıza yakın gözüken ya da yüksek maliyet gerektiren yapı formlarının günümüzde rahatlıkla inşa edilebilir bir hale gelmesini sağladılar. Free form tasarım da, tüm bu teknolojik gelişmelerin mimarlık alanı için nasıl bir gelecek dizayn ettiğinin en iyi örneği olarak gösterilebilir. Gelin, free form tasarıma biraz daha yakından bakalım.

Free Form Tasarım ve Teknoloji İlişkisi

Başlangıçta otomotiv ve havacılık sektörleri için geliştirilen free form tasarım günümüz itibariyle tüm mühendislik tasarım alanlarında yaygın olarak kullanılmaktadır.

Free form tasarım, genel olarak bahsetmek gerekirse mimaride düzensizlikler, eğriler, çıkıntılı yüzeyler ya da açılı uzantılar olarak kendini gösterir. Binanın temel yapısından bağımsız olarak şekillenir ve bunu yaparken de 3d çizim programları gibi teknolojik gelişmelerden yararlanır. Mimarları, tasarımcıları, mühendisleri ve hatta sanatçıları bir araya getiren yapılar oluşturan free form tasarım ile mimari tasarım süreci kendinin en iyi versiyonuna dönüşmüş olur.

Gelecek Nesil İnşa Modeli Free Form Tasarımla Hayat Buluyor

Yeni nesil free form tasarımı yenilikçi olmayı yeniden tanımlıyor. Gelecek nesil inşa modeli olan free form tasarım ile geleneksel inşa süreçlerinden farklılaşan ve hazır çözümlerin kısıtlayıcı etkisinden kurtulan tasarımda yapılar ortaya çıkmış oluyor.

Free form yapılarda, binaların taşıyıcı sisteminden başlayarak dış cephesine uzanan tasarım ve üretim sürecinin tüm bileşenleri 3D çizim programlarıyla eş zamanlı olarak ele alınıyor. 3D çizim programları, sınırları kaldırmayı vadediyor bu da, inşaat ve imalat arasındaki iletişimi köklü bir şekilde değiştiriyor. Free form tasarımlar,  çok daha düşük maliyetlerde yaratıcılık sınırlarını zorlayan tasarımlar yapılmasına olanak vermekle kalmayıp aynı zamanda tasarım ve üretim sürecindeki tüm bileşenlere daha fazla esneklik sağlıyor.

Free Form Tasarım ile Özgün Yapılar Oluşuyor

Teknolojiye kucak açan, gelecek nesil inşanın nasıl dizayn edileceği konusunda yol gösteren free form yapılar aynı zamanda özgür ve özgün yaratıcılığın önünü açarak yapıların, birer karaktere bürünmesini de sağlıyor. Yazımızın başında da bahsettiğimiz gibi free form tasarımlarla binalar ruhu olan yaşam konseptlerine dönüşme şansı elde etmiş oluyorlar. Özgünlük arayışının belki de en çok arandığı mimari alanında; kurumların kimliklerini yansıtacak, onları metal yığını olmaktan çıkaracak ve işlevleri dışında da ele alınabilecek yapıların önemi gün geçtikçe artıyor. Free form yapılar mimari bir ekosistemde tüm canlıların olanca farklılığı, benzersizliği ve çeşitliliği ile kendini bulmasına ve göstermesine yarıyor. Bir zamanlar sade ve sıkıcı olan bir yapıya karakter ve sonsuz çeşitlilik katıyor.

Bir önceki yazımıda inşaat proje yönetimini kolaylaştıran BİM (Yapı Bilgi Modellemesi) hakkında bilgilere yer verilmiştir.