Multidisipliner Tasarım Anlayışı

MULTİDİSİPLİNER TASARIM NEDİR?

Günlük yaşantımızda farkında olmadan yaptığımız çoğu seçimi tetikleyen şey; sahip olduğu tasarımdır.

Mutfağımıza hangi yemek masasının alınacağından öğle yemeğinde hangi yemeyi yiyeceğimize, hangi gömlekle iş görüşmesine gideceğimizden çocuğumuz olduğunda hangi eve taşınacağımıza kadar…

Kısaca; hayatımızın en önemli anlarında da, en basit günlük işlerimizde de karar tercihimizi etkileyen en önemli etmenlerden birisi tasarımdır.

Tasarım ve Multidisipline Tasarım Arasında Fark Nedir?

Tasarım süreci; nesnenin ve yaratım sürecinin estetik, işlevsel, ekonomik ve sosyopolitik boyutlarını dikkate almayı gerektiren kompleks bir süreçtir.

Multidisipliner tasarım ise; birden fazla disiplini bünyesinde barındırarak karmaşık sorunları çözmek ve yenilikçi çözümler yaratmak için en ideal araçtır.

Multidisipliner tasarım; farklı mesleki geçmişlere sahip üyelerden oluşan bir ekibin, aynı hedefe ulaşmak için beraber çalışabilecekleri bir ortam yaratır. Tasarımın farklı disiplinlerinden gelen bu ekipler; bazen birbirlerinin zayıf yönlerini güçlendirecek, bazen de artı yönlerini daha da güçlendirerek en iyiye ulaşmayı sağlayacaktır.

MULTİDİSİPLİNER TASARIMIN AVANTAJLARI NELERDİR?

Geleneksek tasarım sürecinde yaşanan iletişim eksikliği, multidisipliner tasarım sürecinde yerini disiplinler arası koordinasyona bırakır.

Mimari, statik, mekanik, elektrik, altyapı, peyzaj gibi farklı disiplinlerin ortak bir hedefe ulaşmak için kendi aralarında sorunsuz bir iletişim ağı oluşturmasını sağlar. Disiplinler arasındaki iletişim eksikliğinin en aza indiği multidisipliner tasarım sürecinde; önemli bir iş gücü ve zaman kaybı olan revizyonlar minimuma indirilmiş olur. En az revizyon ile tamamlanan projeler ise totalde optimum maliyet ile tamamlanmış ideal projeleri ortaya çıkarır.

Geleneksel tasarım süreçleri sadece tek bir uzmanlık alanı üzerinde yoğunlaşırken multidisipliner tasarım anlayışı birden fazla disiplinin beraber çalışmasına olanak tanıyarak, çok daha yaratıcı ve efektif projelerin ortaya çıkmasını sağlar. Daha geniş kapsamlı bir tasarım süreci sunan projeler birden fazla alanın kilit noktasını irdeleyerek çalıştığı için daha az probleme ve daha az sürpriz sonuca gebedir. Böylelikle, hem yüksek performanslı, hem de daha yumuşak dönüm noktaları ile bezeli bir proje yaşam döngüsü sunulmuş olur.

SİGMA MÜHENDİSLİK’TE MULTİDİSİPLİNER TASARIM ANLAYIŞI

Sigma Mühendislik de multidisipliner tasarım anlayışı ile hizmet veren bir mühendislik ve mimarlık firması olup yenilikçi, yüksek performanslı ve optimum maliyetli projelere imza atmaktadır. Birden fazla alanın entegre bir şekilde en yüksek performansta çalışmasına olanak sağlayan multidisipliner tasarım süreci, Sigma’nın çalışma prensiplerinden birisini oluşturmaktadır.

Yıllar boyu tasarımın her alanında edindiği bilgi birikimi ve deneyim ile de multidisipliner tasarım sürecini en etkin şekilde yönetebilecek bir kadroya sahiptir.

Sigma Mühendislik; statik, mekanik, elektrik, mimari, altyapı, restorasyon, peyzaj gibi disiplinleri aynı çatı altında toplayarak multidisipliner tasarım sürecinde disiplinler arasındaki koordinasyonu maksimumda tutmayı başardı. Açık ve şeffaf bir yönetim anlayışının benimsendiği Sigma’da , takımların uyum içinde çalışması ve disiplinler arası gerçekleşecek geribildirimler büyük öneme sahip olup her zaman desteklenmektedir. Bu şekilde oluşan, takımlar arasındaki karşılıklı güven ve saygı ortamı, da Sigma’nın çok daha verimli ve optimum kalitede çözümlere ulaşmasına olanak sağlamaktadır.

Bir önceki yazımızda İnşaat Proje Yönetim Uzmanlığı hakkında bilgilere yer verilmiştir.