Restitüsyon Nedir? Restitüsyon Projesi Nasıl Hazırlanır?

Mimari yapılar; gerek dış etmenler, gerek iç etmenler gerek de bulundukları dönemlerin etkisi ile yıllar içerisinde çeşitli değişikliklere uğrarlar. Bunlardan bazıları yağmur ve rüzgar gibi doğa olayları nedeniyle, bazıları deprem, sel gibi doğal afetlerle, bir kısmı da içinde bulundukları dönemin esintisine ayak uydurmak için gerçekleşiyor ya da gerçekleştiriliyor. Restitüsyon en kısa anlatımı ile bir mimari yapının yapıldığı dönemden şimdiki haline kadar geçirdiği tüm işlemler bütünüdür. Daha detaylı bir tanım ve anlatım için sırayla; restitüsyon nedir, restorasyon projeleri ile olan bağlantısı nedir ve restitüsyon projesi nasıl hazırlanır anlatacağız.

RESTİTÜSYON NEDİR?

En temel anlatımı ile mimari yapıların yaşam döngüsü boyunca yaşadığı değişikliklerin verilerini sunan restitüsyonun daha detaylı bir anlatımına geçiyoruz şimdi. Mimari yapının; sonradan değiştirilmiş ya da değişmiş veyahut kısmen yıkılmış ya da yok olmuş bölgelerinin, orijinal halindeki ya da değişikliğe uğradığı tarihteki durumunun anlatımına restitüsyon denir. Mimari yapının yukarıda sayılan durumlarına; arşiv kayıtlarından, yapıldığı veya değişikliğe uğradığı döneme ait bilgilerden, yapının üstünde mevcut olan izlerden, yapının orijinaline ya da değişikliğe uğramış haline ait fotoğraf veya çizimlerden yararlanılarak ulaşılır. Mimari yapı ile ilgili ulaşılan bu bilgilerden sonra oluşturulan plan, kesit, görünüş ve aksonometrik çizimlerle veya maketle yapının yapıldığı dönemden şimdiye kadar geçirdiği sürecin anlatılmasına restitüsyon denir.

Pek çok kritik detaya ve bilimsel çalışmaya dayanan restitüsyon, oldukça zorlu bir projedir ve sadece işinin ehli uzmanlar tarafından yapılmalıdır. Mimari yapının orijinalinin yapıldığı dönem ve koşulların iyi analiz edilmesinin yanında, yapının günümüze gelene dek geçirdiği tüm değişikliklerin, onarımların da aynı şekilde belirlenmesi ve dönem şartları göz önünde bulundurularak analiz edilmesi gerekir. Mimari yapının sadece fiziksel özelliklerinin değil tarihi gelişiminin de iyice anlaşılması iyi bir restitüsyon projesi ortaya çıkarmak için oldukça önemlidir.

Restitüsyon Projesi Nasıl Hazırlanır?

Restitüsyon projesi hazırlanırken; mimari yapının üzerindeki izlerden ve yapının korunmuş kısımlarından yararlanılır; eğer yapının korunmuş bölümleri bilgi vermek için fazla bozulmuşsa aynı dönemin benzer yapılarına bakılarak bilgi alınabilir. Eğer mimari yapı birden fazla onarımdan ve değişiklikten geçtiyse de bu dönemlere ait izler, orijinal yapının yapıldığı dönemdeki izlerle birlikte değerlendirilir ve bu dönemler 1. Dönem restitüsyonu, 2. Dönem restitüsyonu şeklinde adlandırılarak restitüsyon projesinde belirtilir.

Restorasyon Projelerinde Restitüsyonun Yeri

Oldukça zorlu bir çalışma olan restitüsyon çalışması birçok arka plana ve dayanağa sahip bilimsel temelli bir çalışmadır; aynı zamanda restorasyon projelerinden önce yapılması zorunlu olan bir çalışmadır. İyi bir restorasyon projesi için gerekli olan tüm altyapı bilgilerinin bir yansıması olan restitüsyon; restorasyon projesine ışık tutar. Ve bu özelliği ile mimari yapının karakteri ve yaşanmışlığı ile ilgili bilgi vererek mimari yapının orijinaline mümkün olduğunca sadık kalınmasını sağlar.

Restorasyon ve rölöve projelerine fikir veren ve bu projelerin en iyi sonucu vermesini garanti eden restitüsyon çalışmaları, uzun ve zor bir hazırlık süreci gerektirir. Bu konuda işinin ehli uzmanlardan oluşan ekibi ile yıllardır restitüsyon hizmeti veren Sigma Mühendislik olarak, özverili çalışmalarımız ile sektördeki en iyi sonuçları vermeye devam ediyoruz.

Bir önceki yazımızda Avan Proje hakkında detaylı bilgilere yer verilmiştir.