Sanayi Yapıları ve Sigma

Sigma Mühendislik ve Sanayi Yapıları

Sigma Mühendislik olarak 30 yılı aşkın güçlü ve köklü deneyimimizle kuruluşumuzdan itibaren sanayi yapısı projelendirme ve proje yönetimi alanlarında hizmet vermekteyiz.

Etkin bir süreç yönetimi ve farklı uzmanlıklar arasında grup çalışması gerektiren sanayi yapısı projeleri, deneyimli ve alanının uzmanı bir ekip gerektirir.

Sanayi yapısı projelendirme ve proje yönetimi için kapsamlı bir hizmetler bütünü sunarak projenin tüm süreçlerinin etkin bir şekilde yürütülmesini sağlarız. Güçlü teknik altyapımız ve geniş sektör deneyimiz ile sanayi yapısı projelendirme ve proje yönetimi hizmetlerinde öne çıkan bir konuma sahibiz.

SANAYİ YAPISI PROJELERİNDE SÜREÇ YÖNETİMİ

Sanayi yapısı projelendirme ve proje yönetimi hizmetleri için etkin bir süreç yönetiminin kritik önem taşıdığından bahsetmiştik.

Sigma Mühendislik olarak etkin bir süreç yönetimi için; fizibiliteden tasarıma ihale yönetiminden inşaat yönetimine birçok alanda hizmet veririz.

Fizibilite çalışmalarının ve proje hazırlık süreçlerinin tamamlanmasının ardından hacimsel, strüktürel, konstrüksiyonel, termal ve güvenlik koşullarını yerine getiren yapısal oluşumlar gerçekleştirilir. Aynı zamanda maksimum verimlilik sağlayan yapısal oluşumlar ile tamamlanan fizibilite çalışmalarının ardından sıra ihale dokümanlarının hazırlanmasına geçilir.

Sanayi yapısı projelendirme ve proje yönetiminde kritik öneme sahip bir aşama olan ihale yönetimi; konusunda uzman ekipler tarafından gerçekleştirilmelidir. Genel olarak ihale dokümanlarının hazırlanması ve ihale yönetiminden oluşan süreci etkin bir şekilde yönetir, geliştirir, kontrol eder ve sonuçlandırırız. İhale duyuruları, ihale sonuçları ve özel sektör projelerini de yine uzman ekibimiz ile birlikte takip edebilirsiniz.

SANAYİ YAPISI PROJELERİNDE GRUP ÇALIŞMASI

Sanayi yapısı projelendirme ve proje yönetimi hizmetleri için bir diğer kritik önem taşıyan konu ise, etkin bir grup çalışması gerektirmesidir. Sanayi yapısı projeleri farklı uzmanlık dalları arasında bir grup çalışması gerektirir. Bu grup çalışması, içerisinde sanayi yapısı projeleri ile ilgili pek çok etken barındırdığı için özellikle dikkate alınmalıdır. Sigma olarak çok yönlü ekibimiz ve multidisipliner yaklaşımımızla bu kritik özelliği çok iyi bir şekilde taşımaktayız. Birden fazla disiplinin bir arada etkili bir şekilde çalışmasını sağlayan yapımız, sanayi yapısı projelerinde en iyi sonucu almamızı sağlar.

Sanayi Yapısı Proje Adımları

  • Sanayi yapısı projelendirme ve proje yönetim hizmetinde, işlevler tam ve eksiksiz bir şekilde belirlenmeli ve kullanıcı özellikleri tespit edilmelidir.
  • Kullanılacak sabit ve hareketli makine ve ekipmanların da yapıya olan yükleri tespit edilmelidir.
  • İşlevden gelen sonuçlar doğrultusunda sanayi yapısı projelerinde kullanılacak en uygun ve ekonomik taşıyıcı sistem seçenekleri tercih edilmelidir.
  • Yapı bileşenlerinin; projenin fonksiyonel ihtiyaçlarına, çevresel etkilere, yangın direnimine, yapım hızı, bakım – onarım ve maliyet faktörlerine uygun olması gerekmektedir.
  • Gelecekteki olası büyümeler de göz önünde bulundurularak optimum uygunluk sağlanmalıdır.

Sanayi yapısı projelendirme ve proje yönetimi; zaman, mekan ve finansal kaynakların etkin bir şekilde yürütülmesi ilkesine dayanır.

Okumak isterseniz: BİM (Yapı Bilgi Modellemesi) Maliyet Avantajları

Sigma olarak sanayi yapısı projelendirme ve proje yönetimi hizmetlerinde işverenlerimizin stratejik çözüm ortağı olur ve sürdürülebilir bir hizmet sunarız. İşverenlerimiz sanayi yapı projelerini; deneyimli, alanında uzman ve en önemlisi bütünleşik bir hizmet anlayışı içinde almış oluyorlar. Sanayi yapısı projelendirme ve proje yönetimi çözümlerimizle; detaylandırılmış proje planlamaları, ihale hazırlıkları ve kontrol standartlarını oluşturarak kapsamlı bir hizmet sunuyoruz. Yıllardır biriktirdiğimiz tecrübemizi işverenin talepleri ile harmanlayıp sanayi yapısı projelerinde optimum çözüme ulaşmak için çalışıyoruz. Türkiye’de sanayi yapısı projelendirme ve proje yönetimi alanında hizmet veren öncü firmalardan biri olarak sektöre yön vermekten gurur duyuyoruz.