BİM ve Verimlilik

Yapı Bilgi Modellemesi BİM ile Verimlilik Nasıl Artılır?

Yapı Bilgi Modellemesi (BİM) ve Verimlilik

Model temelli yaklaşım, projelerden sağlanan verimliliği ve kazanımları artırıyor. Bu yaklaşımlardan olan BİM (Bina Bilgi Modellemesi), sağladığı faydalardan dolayı sıklıkla tercih ediliyor.

Yapı Bilgi Modellemesi, çok sayıda avantaj sunuyor. Bunlar arasında;

Hız kazandırması, verimliliği artırması, işbirliğine katkı sunması, üretkenliği artırması, çevresel maliyetlerin kontrolünü sağlaması, atıkların azaltılması, hataların önlenmesi, tekrar eden iş maliyetlerine tedbir olması yer alıyor. Bu faydaların en önemlisi ve diğer faydaların da ortak noktası olan; verimlilik.

Yapı Bilgi Modellemesi (BİM) İle Verimlilik Nasıl Artırılır?

Bir projenin başarıyla tamamlanabilmesi için o projede yer alan ekibin işbirliği de önem taşıyor.

BİM, projeyi sürdüren ve mühendis, mimar, işveren, müteahhit gibi kişilerden oluşan ekibin arasındaki işbirliğini sağlamaya dayanıyor. Farklı disiplinlerden bu kişilerin üç boyutlu bir ortamda işbirliği içinde çalışmasını ve bilgi paylaşmasını sağlıyor.

Aynı zamanda değişik seviyelerdeki bilgilerin akışını kontrol etmeyi ve iletişimi kolaylaştırmayı da sağlıyor. BİM, sahip olduğu işleyiş ile projenin hızlı bir şekilde ilerlemesine ve bu sayede verimliliğin artmasına da destek oluyor.

BİM Nedir?

BİM, ilk tasarım sürecinden başlayarak yapım aşamasını da kapsayan ve hizmetin sonlandırılmasına uzanan bir bilgi yönetim sistemidir. Tasarımda ve inşa ekibinde yer alan kişilerin iletişim içinde olmasını kolaylaştırır. Yapıyı oluşturan elemanları temel alan ve elemanların birbirleri ile ilişkisini sayısal ortamda modelleştirerek sunmayı sağlar.

Modelde yer alacak elemanların bilgi seviyeleri, firmalar ve kuruluşlar tarafından LOD numaraları ile tanımlanır. LOD tablosunun oluşturulması modelin neler içerip içermeyeceğini, içerdiği bilgilerin ne seviyelerde olacağını ve her personelin nelerden sorumlu olacağını belirlemesi açısından önemlidir.

BİM projelerinde tanımlanan LOD seviyeleri şu şekildedir:

  • LOD 100-Kavramsal Tasarım Aşaması,
  • LOD 200- Tasarım Geliştirme Aşaması,
  • LOD 300-Son Tasarım (Dokümantasyon) Aşaması
  • LOD 400- Yapım Aşaması,
  • LOD 500- İşletme Aşaması.

BİM Ne İçin Kullanılır?

BİM altyapı projeleri için zaman ve bütçe tasarrufu sağlayan en önemli unsurlardan biridir. Özellikle farklı disiplinlerin -mimari, mühendislik- yer aldığı bu projelerin uyumsuzluklar nedeniyle aksamasının ve eksik tamamlanmasının önlenmesi için önemlidir.

BİM yukarıda bahsedildiği gibi faydaları ile firmalar için maliyetleri azaltıcı olması açısından avantajlıdır. Yapılan açıklamaya göre, BİM sistemine geçişlerin şantiye hatalarını %41, inşaat maliyetlerini ise %23 azalttığı görülmüştür. Aynı zamanda projelerin sürelerinde de %19’a varan azalmalar sağladığına değinilmiştir.

BİM ve Verimlilik

BİM sistemi yapı, yol gibi çok sayıda projede kullanılabilir. İnşaat öncesi mal sahibine, tasarım sürecine, inşaat ve üretim sürecine, inşaat sonrası sürece olmak üzere projenin her aşamasında avantaj sunar. 2002 yılından itibaren ABD’ de inşaat sektöründe kullanılmaya başlanmış, günümüzde kullanımı ABD’de %80’lere dayanmışken Avrupa’da %50 seviyelerine ulaşmıştır.

Yoğun olarak tercih edilen BİM sistemlerinde kullanılan bazı yazılımlar bulunuyor. Bunların en önemlileri; Autodesk firmasının geliştirdiği REVIT, Graphisoft firmasına ait ARCHICAD, Dassault Systemes firması tarafından geliştirilen DS PLM  ve Nemetschek firmasına ait ALLPLAN programlarıdır. Bu yazılımlar arasından sunduğu avantajlar ve fırsatlar ile Autodesk Revit, geniş çaplı olarak tercih edilmesi ile dikkat çekiyor.