BIM Yapı Bilgi Modellemesi

BİM Nedir (Yapı Bilgi Modellemesi), BİM’in Avantajları Nelerdir?

Her geçen gün gelişimine devam eden bilgi teknolojileri ile yenilenen endüstrilere, yapı ve mimari endüstrisi de eklendi. Bu teknolojilerin yapı endüstrisine en önemli katkılarından biri olan BİM (Building Information Modelling / Yapı Bilgi Modellemesi) bir yazılım ya da uygulamadan çok daha fazlasını içeriyor.

Son 10 yıldır dünya çapında kullanımı yaygınlaşan BİM uygulaması ile proje yönetiminin temel taşı olan iletişimdeki eksiklikler en aza indirgeniyor. Yaygın olarak Amerika, İngiltere ve Kuzey Avrupa ülkelerinde kullanılan uygulama ile hem inşaat ve mimarlık projelerindeki iletişim ve koordinasyon kolaylaşmış oluyor, hem de tasarım aşamasında olası problemler belirlenip ortadan kaldırılmış oluyor.

Yapı Bilgi Modellemesi BİM Nedir?

Building Information Modelling (BİM / Yapı Bilgi Modellemesi), genel anlamıyla farklı mimari projelerin tasarımı, inşası ve sürdürülmesi gibi ana süreçlerde etkin olarak kullanılabilen; işveren, tasarımcı, yüklenici ve tedarikçiler gibi tüm süreçlerdeki görev üstlenicilerin ortak olarak kullandığı ve yararlandığı bir bilgi yönetim sistemidir.

Projenin tasarımından bitimine kadar herkesin tek bir platform üzerinden bilgi akışı sağlaması ile beraber, proje yönetiminin kilit kalemleri olan iletişim ve koordinasyondaki eksiklikler giderilmiş oluyor.

Diğer bir deyişle Yapı Bilgi Modellemesi, projenin tüm yaşam döngüsü boyunca bir veri bankası işlevi görerek, sadece planlama ya da yapım aşamasında değil, yapının kullanım aşamasında da yararlanılacak bilgileri sunmuş oluyor.

BIM uygulaması ile daha sağlıklı bir proje yönetimi gerçekleştirilirken, aynı zamanda olası problemlerin tasarım aşamasındaki çözümü ile hem gecikme problemleri en aza indirgenmiş, hem de maliyet kayıpları önlenmiş oluyor. Bu anlamda BIM,  yenilikçi, geleceğe dönük ve stratejik yaklaşımıyla son 10 yılda önemli bir ivme kazanmış ve yakın gelecek inşaat endüstrisini yeniden şekillendirecek bir sistem olduğunun güçlü sinyallerini vermiştir.

Yapı Bilgi Modellemesi BİM’in Avantajları Nelerdir?

BIM barındırdığı tüm verileri projelerde görev alan ekiplerin, alt yüklenicilerin ve tedarikçilerin erişimine açarak, tüm bu ekipler arasındaki koordinasyon seviyesinin yükselmesini ve entegre bir çalışmaya olanak sağlayarak projenin daha kısa sürede tamamlanmasını sağlar.

Yapıların nesne tabanlı modellerini kullanarak, çıkabilecek teknik sorunların önceden tespit edilmesine ve böylelikle maliyet ve zaman tasarrufu yapılmasına olanak verir.

BIM yaklaşımı stratejik olarak benimsendiği takdirde planlama ve tasarım evrelerini bir adım ileriye taşıyarak yapının kullanım süresinin uzamasını sağlar. Yapı yönetimi, tesis operasyonu, varlık yönetimi, proje yönetimi ve maliyet yönetimi süreçlerinde verimliliği maksimuma çıkararak olası risklerin minimize edilmesini sağlar.

Ayrıca BIM sistemi; karmaşık ve büyük projelerde sıkça karşılaşılan dokümantasyon ve veri depolama problemlerine, proje bazlı izleme ve kontrol zorluklarına karşı da verimli bir şekilde kullanılabilmektedir.

Raporlamalar, e-faturaların yönetilmesi, üretici firma bilgileri, taşeron firmaların iş ve doküman takibi, finans, muhasebe ve teknik ofis veri akışının sağlanması gibi bütünleşik verilerin kaydedilmesi.

Analizlerin yapılması BİM sisteminin bir parçasıdır. Tüm bu verileri bütünleşik olarak sunan ERP sistemleri mevcut olsa da verilerin projedeki doğru nokta ile eşleşmesi çok önemlidir.

Projelerin sürdürülebilirliği için kritik bir öneme sahip olan BIM yaklaşımı; endüstri 4,0’ın yapı endüstrisindeki uygulayıcısı olarak, geleceğin inşasında adeta bir anahtar görevi görecektir. Sigma olarak doğru verinin projedeki hangi elemanla eşleşmesi gerektiğini çok iyi tespit ediyoruz. Tecrübemiz ve teknik altyapımız ile inşaat projelerinin veri depolamasını ve yönetimini BIM sistemine entegre ediyoruz.

Yapı Endüstrisi İçin BİM’in Önemi

Kısacası BIM, kaliteli yapılar inşa etmenin ötesinde; yaşam kalitesinin, kullanım alternatiflerinin ve enerji verimliliğinin artmasını amaçlayan bir yaklaşımdır. Bu bilgiler ışığında Yapı Bilgi Modellemesi yaklaşımının bir ilke olarak benimsenmesi ile firmalar proje süreçlerinin her alanında farklılık ve farkındalık yaratabilirler.

İngiltere başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesinde kullanımı zorunlu olan Building Information Modelling kavramı, Türkiye’de yeni yeni yaygınlaşmaya başlamıştır. Öncelikli olarak raylı sistem projelerinde kullanılan metodun kısa süre içerisinde Türkiye’deki yapı endüstrisini de şekillendireceği öngörülüyor.

Sigma Mühendislik olarak, bu yeniliğin öncüleri arasında yer aldığımızı gururla söyleyebiliriz. Çeşitli yaşam komplekslerinde, tesislerde ve yapılarda bu modeli kullanarak; yenilikçi, sürdürülebilir ve geleceğe dönük projelere imza atıyoruz. BIM programlarını kullanarak, projelerde verimliliği ve teslim kalitesini arttırırken, aynı zamanda riskleri ve maliyet kayıplarını da en aza indirmiş oluyoruz.

Bir önceki yazımızda Sigma Mühendislik’in Statik Projesini yaptığı Kordon İstanbul hakkında bilgilere yer verilmiştir.