Proje Yönetimi,  gerçekleşmesi planlanan faaliyetlerin ve programların; planlı, organize bir şekilde yönetildiği ve gerekli ihtiyaçların tedarik edildiği bir süreçtir. Proje yönetimindeki esas amaç; projenin hedef ve amaçlarına ulaşmaya çalışırken önceden belirlenen proje sınırlarının da dışına çıkmamaktır.

 

YAPIM KOORDİNASYONU

 

Bir projenin yapım öncesi aşamasındaki planlamaları yapıldıktan sonra yapım aşamasına başlanır. Yapım aşamasında da aksaklıkların olmaması ve planlı, programlı bir şekilde yürütülmesi, projeyi başarıyla sonuçlandırır. Projenin hayata geçirilmesi kararlaştırıldıktan sonra yapılacak eylemleri denetlemek bu sınıfa girer. İletişim, iş programının takip edilmesi, saha ve merkez ofis arası koordinasyon, düzenli yapılan teknik ve idari toplantılar bu sürecin genel işleyişini belirleyen etkenlerdir. Bu sürecin işleyiş tarzı yapının son halinin başarılı yada başarısız olmasını doğrudan etkiler. Bu sebeple hedeflenen hız, kalite ve maliyet alanlarında oluşacak bazı sapmaların projenin kalite ve sürecini en az seviyede etkilemesi için uyumlu bir ekip çalışmasıyla birlikte kontrol mekanizmasına ihtiyaç duyulur.

 

Projenin bütün aşamalarında koordinasyon doğru iletişim teknikleri ile desteklenmelidir. Yapım koordinasyon aşamasında; ilerlemelerin takibi yapılarak programda güncellemelerin sağlanması, yapım aşamasında gerçekleştirilecek ihale ve sözleşme sürecinin takibinin yapılması, proje paydaşları arasında sağlıklı iletişim, doküman akışı ve arşivlemenin yapılması yer alır. Periyodik raporlamaların yapılması ve risk değerlendirme çalışmalarının her aşamada güncellenmesi yapım koordinasyon aşamasında önemli etkenlerdir.

 

YAPIM DENETİMİ

 

Denetim aşamasında; projenin kritik aşamalarında ve özellikle denetim aşamasında  gerekli ölçümleri yaparak hatalı işlemlerin yapılmasını önlemek, uygulama projelerinde inşaat başlamadan önce son kontrollerini yapmak ve yapılan işlemlerin yapı tekniğine ve fen kurallarına uygun olarak gerçekleştirilmesini sağlamak, aylık raporlarda ay boyunca tamamlanan işlerin gerekli tutanak, belge ve resimlerin bulunmasını sağlamak gibi görevler yer almaktadır. Aynı zamanda gerekli her türlü metraj, ataşman, röleve, yeni fiyat analizi gibi belgelerin hazırlanmasını ve imza altına alınmasını sağlamak da denetim sürecinin içerisinde yer alır.

 

Sigma olarak, 30 yılı aşkın tecrübemiz ve 100’den fazla uzman çalışanımızla birlikte Proje Yönetimi kapsamında Yapım Koordinasyonu ve Denetimi hizmeti vermeye devam ediyoruz. Tasarım Koordinasyonu ve Denetimi hizmetini verdiğimiz Yalova’daki Avrasya OSB ve GİOSB’nin Yapım Koordinasyonu ve Denetimi hizmetini de vermeye devam etmekteyiz.

İletişim Formu

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için iletişim formu üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Mekanik projeler ile ilgili daha detaylı bilgi ya da talepleriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.